Menu
Cart 0

Which Church Saves? (Romanian)

  • $ 3300

PrintMyTract.com logoNOTE: This item is custom-printed to order (click for more details).

Printing Time
Tract Quantity
Add Your Custom Imprint—FREE! (click for more details)

 


  • Estimated shipping date: Friday, June 21 (Click for more details)
  • SKU:
  • Discounts: Discount coupons do not apply to this item
  • Format: Folded Tract
  • Size: 3.5 inches x 5.5 inches
  • Pages: 4
  • Returns: Because this item is custom-printed to order, it cannot be returned.

Show all item details


The full text of this tract is shown below. (Do you want to print this tract in a different version than the one listed? Contact us and let us know what you're looking for—we may be able to create the alternate version for you at no charge.)

Într-o zi, două persoane purtau o discuție despre religie. Iată cum a decurs aceasta:

- Trebuie să devin Protestant ca să fiu mântuit?

- Nicidecum! Nu mi-aș pierde timpul încercând să te convertesc la Protestantism.

- Dar tu nu crezi că mântuirea vine prin Biserica Catolică, nu-i așa?

- Nu, nu cred.

- Ei bine, eu sunt Romano-Catolic si prietenii mei sunt membri in Biserica Ortodoxă Română. Conform afirmațiilor tale nici una din ele nu ne poate mântui, iar tu ești Protestant. Nu incerci să ne convingi și pe noi să devenim Protestanți?

- Nu, nu încerc. Niciodată nu i-am cerut unui Catolic să devină Protestant.

- Cum de nu i-ai cerut? Nu înțeleg! Oare nu crezi că Protestantismul poate mântui?

- Nu. Nu cred.

- Nu crezi asta? Atunci care este soluția? Cum poate fi mântuită o persoană?

- Sufletul nu poate fi mântuit nici de Biserica Catolică, nici de Biserica Ortodoxă Română și nici de Biserica Protestantă. Nici o biserică nu poate mântui, ci doar ISUS HRISTOS.

- ISUS!

- Exact: mântuirea nu vine printr-o Biserică, fie ea Catolică sau Protestantă, ci printr-o Persoană - Domnul Isus Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu.

- Oare este posibil? Nu am mai auzit acest lucru niciodată!

- Vezi tu, nu are nici un rost să devii Protestant, fiindcă sunt mii de Protestanți care nu sunt mântuiți, sunt mii care au imbrățisat Creștinismul, dar niciodată nu L-au acceptat pe HRISTOSUL creștinilor ca Mântuitor personal.

- Este acesta motivul pentru care nu am găsit pacea? Catolicismul nu îmi oferă pacea?

- Nu, nu-ți oferă. Nici măcar Protestantismul. Doar ISUS îți oferă pacea. Religia nu mântuiește. Doar HRISTOS mântuiește.

- Ești sigur?

- Nu crede asta doar pentru că ți-am spus eu. Dumnezeu afirmă foarte clar că mântuirea este doar prin Isus: “În nimeni altul nu este mântuire țnici Protestant, nici Catolic, în nimeni altcinevaă: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți.” (Faptele Apostolilor 4:12).

- Mai există si alte locuri din Biblie unde se afirmă acest lucru?

- Da. Deschide Biblia la Evanghelia după Matei 1:21: “…Și-i vei pune numele Isus, pentru că El țnu preotul Catolic si nici slujitorul Protestant, ci El, Isus Hristosă va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”

- M-am încrezut în lucruri greșite! Ce trebuie să fac?

- Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit -“Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 16:31; Evanghelia după Ioan 1:12)

- Ești sigur că mă va accepta și pe mine?

- Isus Hristos a zis: “…Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară” (Evanghelia după Ioan 6:37). Te iubește atât de mult încât a murit pentru tine. El a purtat păcatele tale când a fost crucificat pe Calvar, suferind judecata lui Dumnezeu în locul tău. Acceptă-L acum, bazează-te pe lucrarea Lui ca plată pentru mântuirea ta. Dumnezeu spune că mântuirea este un “dar fără plată” care este acceptat doar “prin credință…nu prin fapte” (Romani 5:15; Efeseni 2:8,9). Încrede-te acum în El - doar în El - ca Domn și Mântuitor personal și El va avea milă și nu va obosi iertându-te (Isaia 55:7).

- Slavă Domnului!

- Când iei această decizie, nu doar vei fi mântuit, ci vei deveni membru în singura Biserică despre care vorbește Biblia - Trupul lui Hristos (Efeseni 1:22,23; 1Corinteni 12:12,13), unde chiar Hristos este Capul (Coloseni 1:18). Domnul adaugă în fiecare zi la această Biserică pe cei ce sunt mântuiți. (Faptele Apostolilor 2:47)

“Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, și crede în Cel ce M-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață.” (Ioan 5:24).

“Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efeseni 2:8,9).

Back to top of page


We Also Recommend