Menu
Cart 0

The Big Question (Romanian)

  • $ 3300

PrintMyTract.com logoNOTE: This item is custom-printed to order (click for more details).

Printing Time
Tract Quantity
Add Your Custom Imprint—FREE! (click for more details)

 


  • Estimated shipping date: Wednesday, June 19 (Click for more details)
  • SKU:
  • Discounts: Discount coupons do not apply to this item
  • Format: Folded Tract
  • Size: 3.5 inches x 5.5 inches
  • Pages: 4
  • Returns: Because this item is custom-printed to order, it cannot be returned.

Show all item details


The full text of this tract is shown below. (Do you want to print this tract in a different version than the one listed? Contact us and let us know what you're looking for—we may be able to create the alternate version for you at no charge.)

“Ai fost născut din nou?” Întrebarea nu este “Aparții unei biserici?” sau “Faci totul cat poți tu de bine?” sau “Ai o religie?”, ci “Ești tu născut de două ori?” “Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția Lui Dumnezeu.” (Ioan 3:3)

Noi venim în lume prin naștere fizică. La fel și în viața spirituală intrăm printr-o naștere. Prin naștere devenim membri ai unei familii umane; la fel putem deveni membri ai familiei Lui Dumnezeu, printr-o naștere, prin “nașterea din nou.” Nu este vreun alt mod de a veni într-o familie decât prin naștere si nu este vreun alt mod de a intra în familia Lui Dumnezeu decât nașterea din nou. Nici școala, nici cultura, nici reforma, nici “întoarcerea unei noi pagini” nu vor reuși acest lucru. Ceea ce este necesar nu este o nouă “pagină” ci o nouă “viață”! “Trebuie să te naști din nou” (Ioan 3:7).

NEVOIA UNEI NOI NATURI

Prin naștere fizică noi dobândim o fire, o natură omenească; fiind născuți din nou, noi devenim “părtași firii dumnezeiești.” (2 Petru 1:4). Un creștin este “un fel de pârgă a făpturilor Lui” (Iacov1:18). A doua naștere nu este o îmbunătățire a firii vechi; este vorba despre o natură cu totul nouă. Vechea fire este deznădăjduit de coruptă si nu se potrivește prezenței Lui (Romani 3:9-20; 8:7). Noua naștere necesită un act de creație din partea Duhului Sfânt. “Căci dacă este cineva in Cristos este o făptură nouă” (2 Corinteni 5:17; Efeseni 2:10).

NU ÎNCERCÂND CI CREZÂND

“A încerca sa-L urmezi pe Cristos” nu înseamnă de fapt creștinism. “Creștinismul nu este a-L imita pe Cristos” ci este a trăi împreună cu Cristos. Creștinismul înseamnă a nu face nimic. Înseamnă de fapt a crede in Cristos care a făcut totul! El “a terminat lucrarea” și nu mai este nimic de făcut decât să-L primești și să te încrezi în El. El și-a dat sângele Său prețios la cruce și totul este făcut odată pentru totdeauna! Renunță la a mai încerca, și începe să crezi!

CE TREBUIE SĂ FAC PENTRU A FI MÂNTUIT?

Simplu: “crede in Domnul Isus Cristos” (Faptele Apostolilor 16:31). “Oricine crede că Isus este Cristosul, este născut din Dumnezeu” (1 Ioan 5:1). “Dar tuturor celor ce L-au primit adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu; născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” (Ioan 1:12, 13). Tu ești născut din nou, devii creștin prin credința intr-o Persoană, prin primirea unei Persoane. Și chiar în momentul în care faci acest lucru, Domnul Isus Cristos vine și viața cea nouă începe!

CE ÎNSEAMNĂ SĂ CREZI?

A “crede în Domnul Isus Cristos” înseamnă mai mult de a crede faptele istorice legate de El. O credință intelectuală nu este de ajuns. Credința care aduce mântuirea trebuie să fie una cu “inima” și asta înseamnă cu toata ființa (Romani 10:10). Această credință inseamnă de asemenea și pocăință: “Pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus Cristos.” (Faptele Apostolilor 20:21). “Dumnezeu… poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască.” (Faptele Apostolilor 17:30)

Credința care mântuiește include prin urmare necesitatea de a te pocăi și de a-L primi pe Hristos ca Mântuitor și Domn, de a te baza doar pe El pentru mântuire. Înseamnă a te încrede în El așa de deplin și de complet încât dacă El ar putea eșua nu ar mai exista nici o altă speranță pentru tine!

CUM AȘ PUTEA SĂ ȘTIU DACĂ SUNT NĂSCUT DIN NOU?

Este o întrebare foarte importantă. Știm că suntem născuți din nou datorită mărturiei Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu spune: “Adevărat, adevărat vă spun, că cine acultă cuvintele Mele, și crede în Cel ce M-a trimis, are viața veșnică, și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață.” (Ioan 5:24). Ai crezut în Domnul Isus Cristos așa cum explică Hristos în Cuvântul lui Dumnezeu? Dacă da atunci ești mântuit, ești născut din nou, “ai trecut de la moarte la viață.” Așa spune Dumnezeu! Crede-L pe cuvânt pe Dumnezeu și mergi mai departe cu mulțumire!

UN CUVÂNT DE ÎNCHEIERE

S-ar putea ca tu “să aparții unei biserici”, s-ar putea să “încerci sa faci totul cât mai bine”, s-ar putea să “te chinui să mergi pe calea cea dreaptă”. Viața ta din afară s-ar putea să fie un model de corectitudine morală, iar cei din jur să te onoreze, să te respecte și să te trateze cu reverență. Și totuși: dacă nu ai fost “născut din nou” ești la fel de pierdut ca și în cazul în care nici nu ai auzit despre Cristos. Da, s-ar putea să-i înveți pe copii la Școala Duminicală, e posibil să citești Biblia, să cânți, să “te simți fericit” și așa mai departe; dar dacă nu ai fost niciodată “născut din nou” ești încă în păcatele tale și ești încă un străin pentru Domnul Isus Cristos! (Matei 7:21-23).

Back to top of page


We Also Recommend